“બેઠક”-સમીર વસાવડા..

મિત્રો આ વખતની બેઠકમાં આપણી સાથે નવા મિત્ર જોડાયા છે. જેમનું નામ છે સમીરભાઈ વસાવડા તો બસ સમીરભાઈ આપનું બેઠકમાં સ્વાગત છે આપ આવો વાંચો અને સર્જન કાર્ય કરતા રહો તો મિત્રો હું વધુ કંઈ પણ કહું તે પહેલા આપ જ સમીરભાઈ ની રચના માણો…..

સીલીકોન વેલી માં ગુજરાતીઓની એક “બેઠક”

મારા જેવા નાચીઝ ઇજનેરને બનવું છે બસ ‘લેખક”

સીલીકોન વેલી ના ગુજરાતીઓ ની “બેઠક”

મારી અર્ધાંગના પણ છે સાહિત્ય ની “ચેતક”

નસીબ મારા કે નથી કરતી કદી ટકટક

એવી આ સીલીકોન વેલી ના ગુજરાતીઓ ની “બેઠક”

નાપા વેલી ના વાઈન જેવો નશો છે “બેઠક”

શબ્દને પુસ્તકનું વળગણ છે આલ્હાદક

એવી આ સીલીકોન વેલી ના ગુજરાતીઓ ની “બેઠક”

પાપા પગલી ભરતા આવ્યો છું બેઠકના ઓ “પ્રેક્ષક”

ભૂલ ચૂક થાય તો ટકોરજો, દીધો છે એ હક્ક

આવી સીલીકોન વેલી ના ગુજરાતીઓ ની “બેઠક”

પુસ્તકો જ્યાં પ્યાસ છીપાવે એવી છે આ પરબની બેઠક

સાહિત્ય પ્રેમીઓ ની વચ્ચે છે સૌની મહિનામાં ઉઠક બેઠક

આ સીલીકોન વેલી ના ગુજરાતીઓ ની” બેઠક”

વિકસવું અને વિકસાવું એવા ધ્યેયની “બેઠક”

જ્ઞાન અને વાંચનથી સર્જક બન્યો ચેતક

આવી સીલીકોન વેલી ના ગુજરાતીઓ ની “બેઠક

 સમીર વસાવડા..

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in સમીર વસાવડા.. and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to “બેઠક”-સમીર વસાવડા..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s