ઘર એટલે ઘર (3) વિજય શાહ

સહિયારું સર્જન - ગદ્ય

ghar etale ghar

ઘર“… એટલે

ઘર અંગેના વિચારો, જે વર્ષોથી મનમાં વહેતા હતા, તે દરેક માટે સાચા થાય તેવી અંતરની અપેક્ષા અક્ષરો વાટે ‘બારાખડી’માં અર્પણ કરું છું.

કુદરતની કૃપાએ કિલ્લોલ અને કલરવ કરતું, કરાવતું                                    … કુટુંબ

ખુશીઓની ખુબ-ખુબ ખુશ્બોઓને ખીલવતી ખુબીભરી                                   … ખુશહાલી

ગમતાનો ગુલાલ અને ગુણોનો ગુણાકાર કરાવતું                                           … ગુરૂત્વકેન્દ્ર

ઘનીષ્ઠતાની ઘોષણા સાથ ઘર-સંસારને ઘટ્ટ કરતું                                          … ઘર-આંગણું

View original post 1,424 more words

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in ઘર એટલે ઘર, વિજય શાહ, સહિયારુંસર્જન and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s