કયા સંબંધે (8) ડો. ઇંદુબહેન શાહ

શબ્દ સથવારે

                      કયા સંબંધે

           બાળક સગા, સગા સંબંધી સંબંધ બંધાય

     ક્ષણિક હરખાય, ક્ષણિક દુભાય, તોય બંધને બંધાય..

બાળક જનમતાની સાથે સંબંધની ગાંઠે બંધાય જાય, માતા- પિતાનો દીકરો, દાદા-દાદીનો પૌત્ર, કાકા- કાકીનો ભત્રીજો, મામા-મામીનો ભાણેજ, મોટો થાય શાળામાં શિક્ષક- વિદ્ધાર્થીનો સંબંધ, નોકરી મળે એમપ્લોયી-એમપ્લોયરનો સંબંધ, લગ્ન થાય પતિ-પત્નિનો સંબંધ, સસરા-સાસુ સાથે જમાઇનો સંબંધ,પત્નિના ભાઇ બહેન સાથે સાળા- સાળીનો સંબંધ, નવા નવા મિત્રોના સંબંધ આમ ઉંમર વધે તેમ સંબંધોમાં વધારો થતો હોય છે.

સવાલ થાય આટલા બધા સંબંધો કેમ કરી જળવાય?બધાજ સંબંધો કાયમ જળવાતા નથી એ હકીકત છે, કોઇ વાર નજીવા કારણસર સંબંધ તુટી જાય છે, કોઇ સંબંધ શ્વાર્થ પૂરતા હોય છે,શ્વાર્થ સરે સંબંધ પૂરો. તો કોઇ સંબંધ ખાણી પીણીના હોય છે,આવા સંબંધો ટકતા નથી. આ લખતા અમારા બે મિત્રો વચ્ચે ૪૦ વર્ષ જુનો સંબંધ કેવી રીતે તુટી ગયો તે યાદ આવે છે.

હસમુખ અને કૌશિક બન્ને ખૂબ જુના મિત્રો, આ દેશમાં બન્ને સાથે આવ્યા સાથે જોબ કર્યા બન્નેના બાળકો પણ…

View original post 593 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.