કિટ્ટા-બુચ્ચા-(2)કલ્પના રઘુ

itt kitta

કિટ્ટા-બુચ્ચા શબ્દ સાંભળતાંજ બાળપણ યાદ આવી જાય છે. આ શબ્દનો ઉપયોગ બાળકોજ સૌથી વધુ કરી શકે કારણકે તેઓ ઇશ્વરની સૌથી વધુ નજીક હો્ય છે. ત્યાં નથી અહમ્‍, છે માત્ર નિર્દોષતા. આપણે સૌથી વધુ કિટ્ટા-બુચ્ચા કોની સાથે કરીએ છીએ? ઇશ્વર સાથે. અને પછી જન્મદાતા મા-બાપ અને પછી આપણા પ્રેમી અને પછી લાઇફ-પાર્ટનર સાથે. મતલબકે જે સૌથી પ્રિય હોય છે તેની સાથે કિટ્ટા-બુચ્ચા વધુ હોય છે. તેમાં પ્રેમ અને સલામતીની ભાવના છુપાયેલી હોય છે. હા, જ્યારે માત્ર કિટ્ટા હોય છે ત્યાં કડવાશ હોય છે અને એ કડવાશ ઘણી બધી નકારાત્મકતાને ખેંચી લાવે છે. જીવન મૃત્યુ સમાન બની જાય છે. જીવવાનો જોશ મરી પરવારે છે. તેનાંથી શરીર રોગનું ઘર બને છે. બે વ્યક્તિની કિટ્ટાની અસર કુટુંબ, સમાજ અને આવનાર પેઢી પર પડે છે. માટે કિટ્ટા સાથે બુચ્ચા ખૂબ જરૂરી છે.

 સાથે સાથે એમ કહેવાય છે,

‘Whenever you want to say yes, say yes.

Whenever you want say No, say No.’

એવી રીતે કિટ્ટા-બુચ્ચામાં પણ છે. પરંતુ એ ના ભૂલવું જોઇએ કે કિટ્ટામાં શેતાનનો અને બુચ્ચામાં ઇશ્વરનો વાસ રહેલો છે. માટે સમય, સંજોગોને અનુરૂપ કિટ્ટા અને બુચ્ચાનો ખેલ ખેલવાથી આત્મસંતોષ જળવાઇ રહે છે જેમાં ઇશ્વરની પણ સંમતિ હોય છે. આ વિષયને કાવ્ય સ્વરૂપે લખવાનું મન થાય છે …

શૈશવનાં સંભારણામાં ડૂબતાં ચાલ્યા,

ઝગડતા’તા ને વળી ભેગાં થતા’તા.

વડીલો પડતાં છૂટા ને આપણે ભેગાં થતા’તા,

હમેશા કિટ્ટા ને બુચ્ચા કરતાં રહેતાં’તા.

જુવાનીના જોશમાં ફેસબુકમાં પ્રવેશ્યા,

ફેસબુક ને વોટ્‍સએપમાં ઉલઝતા રહ્યાં,

ફ્રેન્ડ અને અનફ્રેન્ડ કરતાં રહ્યા,

ગમતા ને ‘હાય’ અને અણગમતા ને ‘બાય બાય’,

તડ ને ફડ કરતાં રહ્યાં.

બુઢાપામાં ભૂતકાળને યાદ કરતાં રહ્યાં,

જીન્દગીનું સરવૈયુ કાઢતાં ગયાં,

સંબંધોનાં સમીકરણો બદલતાં ગયાં,

‘હશે’ કહીને કર્મોને દોષ દેતાં રહ્યાં,

કિટ્ટા ને બુચ્ચામાં ફેરવતાં ગયાં.

લીટીનાં બે છેડે આ શબ્દો છે બે,

એક જશે તો આવશે બીજો,

થશે સમાધાન ને સરજાશે પ્રેમ.

કિટ્ટામાં અંગૂઠો એકલો અટૂલો,

બુચ્ચા માં આંગળી પાસેની બે.

કિટ્ટામાં કડવાશ, દુઃખ, વિરહ, તડપન,

બુચ્ચા માં ફરગેટ, ફરગીવ ને પ્રેમ.

બૂઢાપાને બાળપણમાં ફેરવે બુચ્ચા,

ચાલો કિટ્ટાને ભૂલીને કરીએ બુચ્ચા.

કયારેક કિટ્ટામાં છૂપી છે બુચ્ચા,

કયારેક નફરતમાં પ્રેમની વર્ષા,

માનવ સંબંધોની એ છે વિવશતા,

માનવ જીવનની એ છે કરૂણતા.

કાળચક્રની આ તિવ્ર ગતિએ,

કેટલાંક સંબંધો છે મરી પરવારે,

તો કેટલાંક ઘરડાં થાય છે,

અંત સમયે જીવનને કિટ્ટા,

તો મૃત્યુને બુચ્ચા કરતાં જાય છે.

કલ્પના રઘુ

 

 

 

1 thought on “કિટ્ટા-બુચ્ચા-(2)કલ્પના રઘુ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.