કલ્પનાબેનને ખોબે ખોબે અભિનંદન

Kalpana raghu shah

મિત્રો ખાસ આનંદ અને ગર્વ સાથે  જણાવાનું કે નિમિષા બહેન દ્વારા સંચાલિત લેખિકા મંચ , સુરત અને “પ્રતિલિપિ.કોમ”ના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલ વાર્તા સ્પર્ધા ‘ ઉપાડો તમારી કલમ ‘પર યોજાયેલી સ્પર્થામાં આપણી બેઠકના સંચાલક કલ્પનારઘુ ને 3210 વાંચકોએ વાંચીને પ્રથમ સ્થાનમાં મુક્યા છે. જે આપણા સહુ માટે ગર્વની વાત છે “બેઠક” અને તેના દરેક સર્જકો અને વાચકો અને પ્રેક્ષકો તરફથી કલ્પનાબેનને ખોબે ખોબે અભિનંદન 

            http://www.pratilipi.com/blog/5737275447050240

 

1) નિર્ણાયકોની પસંદ

2) વાચકોની પસંદ

પુરસ્કાર  :
નિર્ણાયકની પસંદ :
પ્રથમ વિજેતા  – 1500 કેશ પ્રાઇસ
દ્વિતીય વિજેતા – 1000 કેશ પ્રાઇસ
તૃતીય વિજેતા – 500 કેશ પ્રાઇસ
આશ્વાસન વિજેતા (5) – 100 કેશ પ્રાઇસ

વાચકોની પસંદ :
પ્રથમ વિજેતા  – 1500 કેશ પ્રાઇસ kalpnaraghu
દ્વિતીય વિજેતા – 1000 કેશ પ્રાઇસ
તૃતીય વિજેતા – 500 કેશ પ્રાઇસ
અન્ય સાત વિજેતા – 100 કેશ પ્રાઇસ

સહુ સ્પર્ધકોને મોમેન્ટો અને સર્ટીફીકેટ

Fullscreen capture 3302015 23710 PM

8 thoughts on “કલ્પનાબેનને ખોબે ખોબે અભિનંદન

  1. પ્રિય કલ્પનાબેન,
    હાર્દિક અભિનંદન !
    ફૂલવતી શાહ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.