તસ્વીર બોલે છે-(13)-શૈલા મુન્શા

શૈલાબેન મુન્શાના બે હાઇકુ તેજ ધારે સંપૂર્ણ અને ગમે તેવા રચાયા  છે.

80646

1- છે શું હિંમત?

જવા તો દઉં બીજે!

છોડ તો ખરો

2- પડું કે બચું

અવકાશ નથી બીજો,

શરણે તારે.

શૈલા મુન્શા

www.smunshaw.wordpress.com

Advertisements

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in તસ્વીર બોલે છે, શૈલા મુન્શા, સહિયારુંસર્જન and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to તસ્વીર બોલે છે-(13)-શૈલા મુન્શા

  1. Kalpana Raghu says:

    Good one

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s