હથેળીમાં એવી કઈ અજબ રેખા હશે..?-હેતલ બ્રહ્મભટ્ટ

 મિત્રો  હોળીના રંગો જયારે ચારે કોર પથરાયેલા હોય ત્યારે ફૂલોની સાથે દિલમાં પણ કુંપણો ની જેમ શબ્દો ફૂટવા માંડે છે આજે હેતલબેને પણ સુંદર કવિતા મોકલાવી છે ,એનો પરિચય આપવાની ક્યાં જરૂર છે આપ સૌ એના કંઠને અનેકવાર માણી ચુક્યા છો પણ આજે એના શબ્દોને માણો.

હથેળીમાં એવી કઈ અજબ રેખા હશે?

જિંદગીના જેમાં કૈંક અલગ અંદેશા હશે

 ઉગતા શમણે, હકીકતની લક્ષ્મણ-રેખા હશે

ઢળતી સાંજે, વળી કોઈ નવી અપેક્ષા હશે

 જીંદગી, અકળાતી પ્રશ્નાવલીના પાના હશે

એને, મૂક ઉત્તરો પણ કૈંક છાના હશે

 મૌનનો પડઘાતો, આકુલ, ભીનો સાદ હશે

નજરોના તારે, અમૂલ, ઉછીનો સંવાદ હશે

 અહીં, નવી કો’ક કૂંપણે, ફોરમતા ફૂલો હશે 

ત્યહીં, સ્તબ્ધ વિદાયે, નીતરતી નજરો હશે

હથેળીમાં એવી કઈ અજબ રેખા હશે..?

-હેતલ બ્રહ્મભટ્ટ-

3 thoughts on “હથેળીમાં એવી કઈ અજબ રેખા હશે..?-હેતલ બ્રહ્મભટ્ટ

  1. ખુબ સુંદર હેતલ,તમારા ભાવ નીતરતા શબ્દોને ‘શબ્દોના સર્જન ‘પર વાંચીને આનંદ થયો.લાભ આપતા રહેજો.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.