(6)-થોડા થાવ વરણાગી-દર્શના વારિયા નાટકરણી

હવે થોડા થોડા, તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી

ઓ ભાઈ! તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી.

નવી દુનિયા હવે જાગી 

ઓ ભાઈ! તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી.

વરણાગી બહેનીના વરણાગી ભાઈ બનો,

થોડી રસોઈ કરો ને થોડી રોટલી વણો,

અમ બહેનો કેરો ભ્રમ જાય ભાંગી,

ઓ ભાઈ! તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી.

હવે છોડો તમે લટકો ને આંખડીનો મટકો

જુઓ સ્માર્ટ લલનાઓ છે જાગી

ઓ ભાઈ! તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી.

હવે થોડા થોડા, તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી

ઓ ભાઈ તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી

ફૂટબોલનો મેળાવડો આવડો તે હોય મોટો

બિઅર ની બોટલોનો ખડ્કડો છે સાવ ખોટો

હવે જુના બધા વેશ દ્યો ત્યાગી

ઓ ભાઈ! તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી.

હવે થોડા થોડા, તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી

ઓ ભાઈ! તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી.

બાળકોના daiper બદલાવો 

તરલા દલાલ ની ચોપડી ને એપ્રન મંગાવો 

હવે નવયુગની વાંસલડી વાગી

ઓ ભાઈ! તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી.

હવે થોડા થોડા, તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી

ઓ ભાઈ! તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી.

 

Darshana

Darshana V. Nadkarni, Ph.D.
Cell: 408-898-0000

Updates on Twitter @DarshanaN

Blog – http://darshanavnadkarni.wordpress.com/  

5 thoughts on “(6)-થોડા થાવ વરણાગી-દર્શના વારિયા નાટકરણી

 1. વાહ, બહેનીજી વીરાને વરણાગી થવાનો રાજમાર્ગ ચીંધીને ભાભીના દિલમાં
  વસવાનો ઉતમ પ્રયાસ….વાહ…વાહ…

  Like

 2. સાવ સાચી વાત,એકલી ભાભીજ કેમ? ભાઈએ પણ વરણાગી બનવુંજ પડશે. સુંદર

  Like

 3. સ્ત્રીઓ તો આમેય વરણાગી હોય છે ભાઈઓમાં પણ ખાસ્સો બદલાવ ડોકિયા કરી રહ્યું છે.ખૂબ જ સુંદર

  Like

 4. Pingback: થાવ વરણાગી -(8)દર્શના વારિયા નાટકરણી | શબ્દોનુંસર્જન

 5. Pingback: થાવ વરણાગી -(8)દર્શના વારિયા નાટકરણી | "બેઠક" Bethak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.