ગમતાનો ગુલાલ

Shethna Madhukar
મિત્રો ચાલો આજે ગમતાનો ગુલાલ કરીએ ,મુંબઈથી મધુકરભાઈ શેઠનાએ એક અજ્ઞાત સર્જકની સુંદર રચના મોકલી છે જે ખરેખરે વિના મોસમ આપણ ને ભીજવી દે  તેવી છે ,મધુકરભાઈ સારું લખી જાણે છે પણ લખી મોકલતા નથી પરંતુ આપણા બ્લોગનું અને બેઠકનું બળ છે મુલાકાત લે છે અને અભિપ્રાય પણ આપે છે તો ચાલો આ રચના માણીએ અને હા કોઈને સર્જકનું નામ ખબર હોય તો જરૂરથી મોકલશો.

 

એક બીજા ને ગમતાં રહિયે

કઈ ખટકે તો ખમતાં રહિયે ..

સંજોગો કેવા પણ સર્જાય

થોડા થોડા નમતાં રહિયે ,,

સ્વાર્થિ – સાંક્ડા સંકુચિત ન રહેતા

નદીના નીર થઈ વહેતા રહિયે ,,

વાત અંદર અંદર ન વાગોળતા

એક મેક ને કહેતાં રહિયે ,,

પડી ગાંઠના સરવાળા-બાદબાકી , ન કરતાં

મીઠાં સંબંધોનો ગુણાકાર કરતાં રહિયે.

– અજ્ઞાત કવિ –

3 thoughts on “ગમતાનો ગુલાલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.