સુખ એટલે…(18)મધુરિકા શાહ.  

સુખનું નામ લેતાં જ શાંતિ મળે છે.  માનવીને, પ્રાણી માત્રને સુખ ગમે છે ને જીવન પર્યંત એ માટે વલખાં મારે છે.સુખ અનેક પ્રકારનાં છે ને મને પણ બાલપણમાં ઢીગલા ઢીંગલીઓથી રમવામાં અનેરુ સુખ મળતું પછી પરિક્ષાનું પરિણામ સારું આવે તે દિવસનું સુખ, સાહેલીઓ સાથે મસ્તી કરવાનું સુખ, તરવાનું સુખ, પરણ્યાનું સુખ, બાળકને ઉછેરી સારા સંસ્કાર આપી પ્રેમ કરવાનું, પરણાવવાનું તેના બાળકોને રમાડવાનું. હવે મારાં ગાત્ર ઢીલાં પડવાં લાગ્યાં છે.  ઉપર જણાવેલ બધાં જ સુખો પરિવર્તનશીલ છે તે અનુભવે જાણ્યું.સૌ કીયે છે કે ઘડપણમાંતો ગોવિંદને ભજી લ્યો તો બેડો પાર.મારા આધ્યાત્મિક વાંચન અનુસાર મને એક વાત મગજમાં બેસી ગઇ કે જો આપણું લક્ષ મોક્ષનું હોય તો માત્ર ક્રીયાજડ થયે નહિ ચાલે.સદગુરુનું માર્ગદર્શન જોઇએ.પણ સદગુરુ શોધવા ક્યાં ને આપણે શોધ્યે જડે છે પણ ક્યાં?  મારા સદભાગ્યે મને બ્રહ્મશ્રોતિય સદગુરુ મળ્યાં જેના ઓજસ ને હાજરીથી પણ આપણામાં આનંદના ફુવારા સ્ફુરે.આ સદગુરુના સત્સંગ વ્યાખ્યાન સાંભળતાં પણ આપણામાં કોઇ દિવ્ય પ્રકારનો આનંદ આવે ને હવે હું એટલું તો સમજી છું કે આધ્યાત્મિક મારગે ચલતાં સદગુરુની આજ્ઞાએ ચાલતાં જે સુખ મળે તે દિવ્ય સુખ હોય.

“પરમ સુખ શાંતિ પાના જો તો સદગુરુકે શરણ જાના”

         નિધ્યાજ સેવા, નિષ્કામ ભક્તિ હો શ્રેય પંથે મુજ આત્મશક્તિ.

મારાં જીવનનો આ છેલ્લો દશકોજ હશે.  સદગુરુનાં વચનો સાંભળુ છું ને કોષિશ કરું છું ને કોઇવખત તેમનાં વાક્યો વાગોળું છું તો તો પણ અનેરી મસ્તી માણું છું, ને હું સુખની સેજમાં હોઉં એમ લાગે છે.  તો તેમના કીધેલ, ચીંધેલ ને જે દીધું છે તે મારગે પરમાનંદ ને સુખ શાંતિજ હોય ને એક ભક્તે કહ્યું છે કે

“હા! હું ને મારુંના હવન ક્યારે

હવે થઇ મારા હૈયામાં હાશ,

     અગમ ઘરે જઇ ચઢી”

આ હું પણુ મારે છોડવાનું છે.  મારગમાં સંપૂર્ણ સમર્પણભાવ જોઇએ સમય થોડો છે ને કામ તો હજુ સદગુરુનાં વચને ચાલવાનું ઘણું કરવાનું છે.  અત્યારે તો પ્રભુની સાથે વાતો કરીને પણ સુખ સુખ માણું છું કે

“કબ હોગા પ્રભુ કબ હોગા

  યહ દિવસ હમારા કબ હોગા?”

3 thoughts on “સુખ એટલે…(18)મધુરિકા શાહ.  

  1. સુખના પણ બે પ્રકાર છે, સારૂં સુખ અને ખરાબ સુખ. એક માણસને દારૂ પીવાથી સુખ મળે છે (દુખને ભુલી જવા એ દારૂ પીયે છે), આ ખરાબ સુખ છે. બીજા માણસને મંદિરમાં સુખ મળે છે આ સારૂં સુખ છે.

    Like

  2. સાચી વાત છે.સદગુરુની છાયામાંજ સાચું સુખ નસીબદારનેજ મળેછે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.