સુખ એટલે….17-નીહારિકા શશીકાંત વ્યાસ

સુખ એટલે

સુખને શોધવુ તે ઝાંઝવાના નીર શોધવા જેવુ છે.  દુનિયાની તમામ સગવડો તે સાચુ સુખ નથી.  અનુકુળ દાંપત્યજીવન અને સુશીલ સંતાનોમાં પણ સુખ નથી. સાચુ સુખ તે ત્યાગમાં છે, ભોગમાં નથી.  મનુશ્યનું મન હંમેશા નવા સુખની શોધ્માં હોય છે.  જેણે મનને જીત્યુ તેજ સુખી.  સન્ત ફકીરોએ મનને જીત્યુ હોય છે.  “જો આનંદ સંત ફકીર કરે વો આનંદનહી અમીરીમેં “  માટે જ ત્યાગી સંતો પાસે સાચુ સુખ હોય છે.

 

કહેવત છે કે પહેલુ સુખ તે જાતે નર્યા.  જગતના તમામ સુખો ભગવાને આપ્યા હોય પરંતુ શરીર નિરોગી ના હોય તો તે સુખો આનંદથી માણી શકાતા નથી.  અને કહેવાય છે કે “સંતોષી મન સદા સુખી” એટલે કે જેને જે મળ્યુ તેમાં સંતોષ છે માટે તેને સુખ જ છે.  ઇચ્છાઓથી મુક્તિ એટલે સુખ અને સુખ જ મનથી સર્વસ્વ ત્યાગનાર તપસ્વી છે.  તેનામાં જ પરસ્પર દેવો ભવ નો અનુભવ કરવાની શક્તિ છે અને તેનામાં જ સ્વાસે સ્વાસે પરમાત્માનુ સ્મરણ કરવાની તાકાત હોય છે. આ તાકાતના બળે દુનિયાનુ કોઇ જ દુઃખ તેને સ્પર્શી શકતું નથી માટે તેને સર્વત્ર સુખનોજ અનુભવ થાય છે અને આ વ્યક્તિને નિર્ભય બનાવે છે. જેના મન બુધ્ધી, ચિત્તથી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ઇર્શા, કપટ, અભિમાન જેવા શત્રુઓનો થયેલો હોય છે તેજ જિતેન્દ્રિય છે.  તેજ નિર્ભયતા પ્રપ્ત કરી શકે છે.  માટે જેણે મનને જિત્યુ તે જ સુખી છે.  મનુષ્યે પોતાના મન, ઇંદ્રિયો જીત્યા એટલે, સુખ, સુખ અને સુખ જ.

 

“સર્વથા સૌ સુખી થાઓ, સમ્રુતા સૌ સમાચરો

સર્વત્ર દિવ્યતા વ્યાપો, સર્વત્ર શાંતિ વિસ્તરો”

 

નીહારિકા શશીકાંત વ્યાસ

 

4 thoughts on “સુખ એટલે….17-નીહારિકા શશીકાંત વ્યાસ

  1. સુખ અને દુખ એ મનની માન્યતાઓ છે પણ દુખાવો એ હકીકત છે.

    Like

  2. નિહારીકાબેન,ટુંકુ છતાંય સચોટ અને વાસ્તવિક લખાણ છે તમારું. વાંચવું ગમ્યું

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s