સુખ એટલે …(2)-ફૂલવતી શાહ

 

Mom 75th birthdayસુખ એટલે   …

કેટલો સુંદર વિષય  છે ! સુખ એટલે શું ? સુખ કોને કહેવું ? સુખના કેટલા બધા પ્રકાર છે. શારીરિક સુખ, માનસિક સુખ, પૈસેટકે પુરતાં  હોવું એ  આર્થિક સુખ  , સમાજ માં માનપાન મળવું એ   સામાજીક પ્રતિષ્ઠા નું સુખ  વિગેરે….વિગેરે….
જુના જમાનાની કહેવત છે  કે…..

” પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા ,   બીજું સુખ કોઠીએ જાર;
ત્રીજું સુખ  સંતોષી  નાર ,  ચોથું સુખ ઓરડે સપૂત. ”
આજે  આપણે  વર્તમાન  પરીસ્થિતિ  પ્રમાણે  વિચારીએ તો કોઈની પાસે ઘણી મિલકત છે  તો તેને સાચવવાની ચિંતા એ એનું મોટું દુ:ખ છે. અને જેની પાસે   પૈસા નથી તેને કેમ જીવાશે તેની ચિંતા એ પણ  દુ:ખ છે .  કોઈ પોતાના સ્વભાવે દુ:ખી છે.કેટલાક  લોકો પોતાના  દુ:ખે  દુ:ખી હોય  તો કોઈ બીજાનું સુખ જોઇનેદુ:ખી થાય છે. ઈર્ષ્યાળુ  માનવી સુખે જીવી શકતો નથી .  કેટલાંક  ભૂતકાળને યાદ કરીને  દુ :ખી થાય છે, ગઈગુજરી યાદ કરી  દુ:ખ અનુભવે છે તો કોઈ  ભવિષ્યની ચિંતામાં  ડૂબી ને રિબાય છે. જગતમાં અનેક જગાએ લોભ અને દગાબાજી કરી અરસપરસ  દુ:ખદાયક પરિસ્થિતિ પેદા કરાય છે. જુઠું બોલવું કે ખોટું આચરણ  કરી કોઈને દુ:ખી કરવાની નવાઈ નથી રહી. આ ઉપરાંત  કેટલીક  વ્યક્તિઓ  પોતાના વહેમી સ્વભાવને લીધે  દુ:ખી થાય છે. દરેક બાબતમાં  નકારાત્મક વિચાર કરી કોઈ ઉલટી જ કલ્પના કરી દુ:ખ અનુભવે  છે.આમ જોવા જઈએ તો સર્વત્ર દુ:ખ ફેલાયેલું છે, પણ એની બીજી બાજુએ સુખછુપાયેલું છે.તો એ સુખના દર્શન ક્યારે થાય? આ સુખના દર્શન કરવા તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી.અપેક્ષા નો ત્યાગ કરવાની જરૂર છે.હું જાણું છું કે  લખવાનું જેટલું સહેલું  છે તેટલું કરવાનું સરળ  નથી.છતાં પણ માનવીએ  હકારાત્મક વિચારોથી મનને   કેળવવું જરૂરી છે.  સ્વપ્રયત્ન થી જ મન  ધીરે ધીરે કેળવી શકાય.મારો પ્યાલો અડધો ખાલી છે તેનેબદલે મારો પ્યાલો અડધો ભરેલો છે એ ભાવના કેળવવી જોઈએ. અને આનું જ નામ સંતોષ.આપણી કહેવત છે કે —
“સંતોષી નર સદા સુખી”  આપણે પોતાની વર્તમાન પરિસ્થીતી ને અપનાવવાની છે. અહીં પોતાની વર્તમાન પરિસ્થિતિ નેઉજ્જવળકરવા પ્રયત્ન કેપુરુષાર્થનેત્યાગવાની વાત  નથી એ યાદ રાખવું તેટલું જ જરૂરી છે. અંત માં એટલું જ  કહીશ કે ‘સંતોષ જેની પાસ છે, તે છે સદા સુખી ‘

ફૂલવતી શાહ

5 thoughts on “સુખ એટલે …(2)-ફૂલવતી શાહ

  1. Fulavatiben, you have proved that you are a great teacher ! Sukha etle shu? That topic you explained scientifically, various types of sukh and underlying causes etc. You have described the topic very rationally. I am so happy that your readers can learn a lot from this short article to enhance their happiness. Thanks and Congratulations !

    Like

  2. Great article!!! Lot to learn on how to be happy.
    The key take away from this article to be happy: always remember
    to see positive in every one and everything we do…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.