આપણી બુક તૈયાર થઇ ગઈ છે

મિત્રો
        મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે જુલાઇ ૨૦૧૪ નો વિષય અઘરો હતો પરંતુ આપ સૌ લેખક મિત્રોનું લેખ સંધાન સુંદર હતુ
આપણી બુક તૈયાર થઇ ગઈ છે
વિજયભાઈ ,પ્રવિણાબેન અને હેમાબેન   “બેઠક”ના દરેક સર્જકો તરફથી આપને અભિનંદન
અને અમને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ ખુબ આભાર
તે પુસ્તક સ્વરુપે એમેઝોન ઉપર મુકાઇ ગયુ છે

સહિયારું સર્જન-

લીલી વાડી જુએ જે જન પછી તો મૃત્યુ ઉત્સવ છે

સહિયારા સર્જનનો આ નવતર પ્રયોગ કે જેમાં ૧૪ જેટલા કલમકારો એ મૃત્યુ વિશે કવિતા,

લઘુકથાઓ  અને ચિંતન લેખો લખ્યા.

બરોબર ૩૦ દિવસમાં તૈયાર થયેલું આ પુસ્તક વાંચવા જેવું અને ભેટ આપવા જેવું બન્યુ છે.

 

This color book is available for Sale from

CreateSpace eStore:

સાથે સામેલ પુસ્તક વિશેનો અભિપ્રાય Amazon.com ઉપર નીચેની લીંક ઉપર આપવા વિનંતી
 
Thanks
Vijay Shah વિજય શાહ

3 thoughts on “આપણી બુક તૈયાર થઇ ગઈ છે

  1. HEARTY CONGRATULATIONS TO YOU ALL…… Dear Vijaybhai, Pragnaji & other writers, I thank you for completing this marathone work in 30 days. I am sure our younger generation will have this book as a treasure.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.