“બેઠક”અને “સહિયારા સર્જનનાં પ્રયોગ” નો ઓગષ્ટ મહીનાનો વિષય

બેઠક”નો  ઓગષ્ટ મહીનાનો વિષય છે
“અરર”ઘણા મિત્રો ને થશે ….. “અરર” ..આતે કેવો વિષય  પરંતુ  “”અરર”” અનેક   રીતે વાપરી શકાય છે જેના દાખલા મેં નીજે આપ્યા છે। ..બસ કલમ ઉપડો અને લખવા માંડો બોલવાના હો તો 400- 450 અને માત્ર લખી મોકલશો તો લાંબો પણ ચાલશે   
લેખ મોકલવાની છેલ્લી તારીખ  ૨૪ ઓગષ્ટ ૨૦૧૪
જૂનાં સ્મરણ મીઠડાં અરર ઘોળવાનાં રહ્યાં !-વિષય 
અરર, શું જમાનો આવ્યો છે-વિષય
અરર અરર, આ તો ગજબ થઈ-વિષય 
અરર! કેવો ભયંકર દિવસ.-વિષય
અરર….! સાહેબ…! શુ લખુ કોઈ સમજ પડતી નથી,.વિષય
અરર,  ખૂબ ખરાબ થયું  –વિષય
“અરર..અને હાય..હાય..કેટલું બધું  
અરર-કેવો-ભયંકર-દિવસ 
અરર, મને આ શું થઇ ગયું?’

  1. ડાળી પર કોયલ ને કોયલના ટહુકા ને ટહુકામાં પ્રિત ના ધરાણી
    અરર બાઈ રે કેવી નવાઈ, હું તો ટહુકે હણાઈ પરભારી
  2. વાસંતી વાયરા એ મારી જ્યાં ફૂંક ત્યાં તો શ્વાસોના ધણ ઊડ્યા ફરર..
  3. ઘાંઘી થઈ ધબકારા ઝાલું ન ઝાલું ત્યાં છૂટ્યા ધબ્બાક દઈ અરર
  4. અરર ! વાંક થયો મુજ ! શું, કહો !

******************************************************

સહિયારા સર્જનનાં પ્રયોગ નો ઓગષ્ટ મહીનાનો વિષય છે

વરિષ્ઠ નાગરિકનું સુખ- હકારત્મક “અભિગમ

આપનો લેખ ૨૪  પહેલા મોકલો…..આપના સ્નેહીઓમાં જેમને ગદ્ય લેખનમાં રસ હોય તેમને પણ જાણ કરવા વિનંતી

શબ્દ સીમા: લઘુત્તમ ૫૦૦ શબ્દો-મહત્તમ ૨૦૦૦

 લેખ મોકલવાની છેલ્લી તારીખ  ૨૪ ઓગષ્ટ ૨૦૧૪

 લેખ મોકલવાનાં ઇ મેલ એડ્રેસ

vijaykumar.shah@gmail.com

hemapatel920@gmail.com

pravina_avinash@yahoo.com

pragnad@gmail.com

આભાર-

વિજય શાહ, હેમાબહેન પટેલ , પ્રવીણાબહેન કડકિયા તથા પ્રજ્ઞાબહેન દાદભાવલા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.