સુખ-જયા ઉપાધ્યાય

   સુખ  

સુખ   નથી સંતાયુ  પત્થર   ના ભગવાન  માં

સુખ  છે  છલકાયું   ઈશ્વર   જેવા    ઇન્સાન  માં

સુખ નથી   મંદિર  ના  ઘંટ કે પ્રભુ ના  દૂધ સ્નાન માં

સુખ  માં કરો  દર્શન   બાળક  ના મધુર  મુસ્કાન માં

સુખ  નથી પૂજા અર્ચના કે  છપ્પન  ભોગ ના  થાળ માં

સુખ નો સૂર્યોદય  છે ભૂખ્યા   માનવ  ની   આશ માં

સુખ આપ્યું છે  જે  પ્રભુ   એ  , એને શું  આપશો   દાન માં

સુખ   અગર  જોઈએ   તો સુખ    વહેંચો    સંસાર   માં

ઓમ   માં  ઓમ

જયા   ઉપાધ્યાય

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in જયા ઉપાધ્યાય, સુખ એટલે and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to સુખ-જયા ઉપાધ્યાય

 1. P.K.Davda says:

  સરસ.

  Like

 2. padma shah says:

  JAYABEN,SUKHNE VANCHI BAHU SUKH THAYU
  PADMANA JAI SHRI KRISHN.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s