સારા કામ માટે સમયની રાહ ન જુઓ!

સમય ક્યારે માણસના મનસૂબા ઊથલાવી દે એ કહી ન શકાય. આ જ વાત ને જુદી રીતે સલાહ આપતા કહીએ તો અથવા લઈએ તો બસ હવે અહીંથી અટકો તો સારું।… સારા કામ માટે સમયની રાહ ન જુઓ! આપણે જિંદગીને દોરીએ છીએ કે જિંદગી આપણને દોરે છે? સમય ચાલ્યો જાય છે. પોતાની વ્યક્તિ ન હોય ત્યારે માણસ અફસોસ કરતો રહે છે કે મેં આમ કર્યું હોત તો કેવું સારું હતું? નફરત નિભાવવી બહુ સહેલી છે, પ્રેમ નહીં! ઘણા માણસો બધાનો આનંદ પોતાની મુઠી માં રાખે છે ,માત્ર સ્વાર્થ ખાતર। …….આ બધું હું શા માટે કરું છં? કોના માટે કરું છં? આખરે મારે મેળવી મેળવીને શું મેળવવું છે અને કેટલું મેળવવું છે? હું દોડી રહ્યો તેનો કોઈ અંત ખરો? જીવવા માટે માણસને શું જોઈએ છે? જેનો કોઈ અંત જ નથી એવા રસ્તે ક્યાં સુધી દોડતાં જ રહેવાનું છે? દરેક સ્થિતિનું અને દરેક માનસિકતાનું એક પૂર્ણવિરામ હોય છે. સૌથી મોટું પૂર્ણવિરામ છે, લાઇફનું! તો બસ હવે અહી થી અટકો તો સારું…

બસ હવે અહીંથી અટકો તો સારું,

બદલશે ધારણા સીધી તફાવતમાં ખોટા

ખોટા અહમને સ્વાર્થ માટે, પોષો નહિ ​તો સારું, 

ઘણા ,​મન થી નથી સ્વીકારતા કોઈનું ​સામર્થ્ય  ,

અણભપ્રાય થી બંધાવ નહિ તો સારું ​

સરળ છે કોઈના પર ​ઉંગલીનીદેશ કર​વું ​,

કોઈને પણ, ​ખોટું મહેણું ​ ન મારો તો સારું 

કોઈને ઉતારીને શું ​મળશે તમોને ?​

જશ ખાઈ આગળ ખરુશીએ બેસવાનું ટાળો તો સારું..

દરેક સબંધં પાછળ ​છે પ્ર​ભુ​નો નિર્દેશ ​

તો,અજાણતા કોઈને અન્યાય ન થાય તો સારું ​

​સારા કામ માટે સમયની રાહ ન જોતા ​

બસ હવે અહીંથી અટકો તો સારું 

​..

પ્રજ્ઞાજી -પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા ​

 

2 thoughts on “સારા કામ માટે સમયની રાહ ન જુઓ!

  1. સમય તો પાણીની જેમ સારી જાય છે . એને બાંધીને એનો ઉપયોગ કરે એ જીતે .

    સમય વિશેનો લેખ અને કાવ્ય રચના ગમી પ્રજ્ઞાબેનને ધન્યવાદ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.