પ્રેમ એટલે કે પ્રેમ છે -મધુરિકા બેન શાહ –

પ્રેમ એટલે કે પ્રેમ છે 
પ્રેમ કરવો એટલે નિસ્વાર્થભાવ
સામેં પછી પશુ પક્ષી કે માનવ હોય !
નિસ્વાર્થભાવે કૈંકને કૈંક આપ્યાજ કરે,
સામે વળતી કોઈ જ અપેક્ષા નહીં, બસ એનું જ નામ `પ્રેમ  છે.
પ્રેમ માટે લયલા મજનું ,હીર રાંઝા, શંકર પાર્વતી ને રોમિયો જુલિયત ,
કે રાધા કૃષ્ણ ,આવા અનેક જોડલાના નામ જાણીતા છે  એ સિવાય। ….
માત પ્રેમ તાત પ્રેમ
પુત્ર  પ્રેમ, પુત્રી પ્રેમ
દંપતીનો દિવ્ય પ્રેમ
પ્રેમ છે સંસાર સાર તો
મૈત્રીમાં કૃષ્ણ સુદામાનો પ્રેમ ,
પંખીમાં સારસબેલડી નો પ્રેમ,
કૃષ્ણ -મીરાં નો સો ટકા સોનાનો પ્રેમ,
યરી મેતો પ્રેમ દીવાની કહે મીરાં રાની,
કૃષ્ણ -ગોપી નો નિર્દોષ પ્રેમ ,
ભક્ત અને ભગવાનનો પ્રેમ,
પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો પ્રેમ,
મન તડપત હરી દર્શન કો આજ
અને છેલ્લું સોપાન તે પ્રભુ પ્રેમ .
પ્રેમ જેવું તત્વ સમગ્ર જીવમાં મુકી પ્રભુ એ આપી છે એક અનમોલ ભેટ ,કોઈએ કહ્યું છે કે ,પ્રેમકી તો સારે જહાં પે અસર હોતી હે ,અગરના ના હોવેતો સમજના તેરી હી કસર હોગી… યે યુક્તિ અજમા કે અગર મોત ભી આ જાવે ,હર આશિક દિલમે તેરી છબી હોગી  …..તેમજ  મીરાં બાઈએ પ્રેમ દ્વારા આત્મા ના આવરણો હઠાવી પરમાત્માને પામ્યા છે ,ભક્તની પ્રભુ પરની ભક્તિ સમર્પણ ભાવનું એક છેલ્લું સોપાન છે….. તેજ તો પ્રેમ એટલે પ્રેમ છે ,….શાસ્ત્રોમાં કહું છે કે વૈષ્ણવ બેસે તો ભગવાન  તેનું ઉભા ઉભા  ધ્યાન રાખે ને… વૈષ્ણવ ઉભો રહે તો ભગવાન તેને જોઇને નાજે ,તેને જમાડી  મેઅને ભક્ત દુઃખી તો ભગવાન પણ ,…અને તેના સુખે સુખી આવો સમર્પણ પ્રેમ છે…ભક્ત અપેક્ષા વગર  ભક્તિ કરતા પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ નું શિખર ચડે,….અને પ્રેમ દ્વારા  આત્મા અને આત્મા  દ્વારા પરમાત્મા ને પામે.
આજ તો પ્રેમ એટલે કે પ્રેમ છે
-મધુરિકા બેન શાહ –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.