પ્રેમ એટલે કે પ્રેમ….દર્શના વારિયા નાટકરણી

Darshana Varia Nadkarni
​મિત્રો આપણા બ્લોગ્ પર નવી લેખિકા ને રજુ કરતા હર્ષ અનુભવું છું …દર્શના પોતે એક બ્લોગ ચાલવે છે http://http://darshanavnadkarni.wordpress.com/બેઠકમાં હાજરી આપી શક્યા ન હતા એટ ​લે કવિતા લખી મોકલી છે….
હૃદયની લાગણીઓને શબ્દોમાં ઉતારી જાણે છે ​
પ્રેમ એટલે કશું ન જોઇએ તેવી માગણી !પ્રેમ એટલે કુરબાન થઈ જવાની લાગણી !તેઓ એવા પ્રેમની વાત કરી  છે કે જે જગતને નિર્દોષ જુએ છે.બસ આવાજ  પ્રેમ ની અનુભૂતિ તેમને   કયાંક થઇ હશે.…. તો કલમ ઉપાડી શબ્દોમાં લાગણી ને વહેવા દીધી છે ….
વધારે હું કઈ કહું એના કરતા આપ જ વાંચી ને અભિપ્રાય આપો તો સારું।..
પ્રેમ એટલે કે પ્રેમ
હું તો આબરૂ સાચવું છું કરેલા પ્રેમની
ક્યાંક તું સમજે કે આ લાગણી કેમની
ક્યારેક હવાની જલકીમાં કે અતરની મહેકમાં
યાદ આવી જાય છે પણ વધારે બહેક ના
અમસ્તા ચાલતા તાજા કાપેલા ઘાસમાં
દિલ ભરાઈ આવે એ કઈ ખાસ ના
આંસુ ઉભરાઈ આવે નાહકના આમજ
તારા ખંભા ની જરૂર છે એમ ના સમજ
લાગણીના ઉમળકામાંયે વીતી ગયી ઝીંદગી
સંવેદનાની પળ પણ વીતી જાશે કરતા બંદગી
તારું ક્યારેક નામ લઉં, કરું જયારે ખુદાને યાદ
એ મારો નહીં, છે એ પ્યારની ઋતુ નો સાદ
ના માન કે તારી યાદ મને સતાવે
મારું હૈયું તો માત્ર કરેલા પ્રેમ ની આબરૂ સાચવે
નહીં તારી અપેક્ષા, નહીં તારી ખોટ, પ્રેમ એટલે કે પ્રેમ
એ ભૂલાય નહિ, ભૂસાય નહીં, જીવી લઇશ હવે જેમ તેમ 
-દર્શના વારિયા નાટકરણી-..
 પ્રેમ ની ભાષા ઘણી 
પ્રેમ એટલે હું દીકરી જે મારી માતાએ જણી
પ્રેમ ના રૂપ અનોખા 
પ્રેમ એ સાદું ભોજન જેમાં હોઈ દાળ ચોખા
પ્રેમ ના શબ્જો જાજા 
પણ સમયે શબ્દો ન મળે, ભરાઈ હોઈ નયનમાં જયારે લજ્જા 
પ્રેમના અનુવાદ અત્યંત 
પરંતુ પ્રેમીઓના સંવાદનો ક્યારેય ન આવે અંત 
પ્રેમ માં માની અનોખી જ લાગણી 
કદીયે ન થાય માં ના પ્રેમ સાથે સરખામણી 
પ્રેમ એટલે પ્રેમ
પ્રેમ વિના જીવવું શું – જેમ-તેમ? 
Darshana 
Darshana 

Darshana V. Nadkarni, Ph.D. 

3 thoughts on “પ્રેમ એટલે કે પ્રેમ….દર્શના વારિયા નાટકરણી

  1. હું તો આબરૂ સાચવું છું કરેલા પ્રેમની

    વાહ ! ખૂબ જ સાચી વાત છે. કરેલા પ્રેમને તદ્દન નકારવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. આબરૂ સાચવવા અનેક ઉપાય કરવા પડે છે.

    બહુ સરસ રચના.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.