પ્રેમ એટલે કે પ્રેમ………..મેઘલતાબેન મહેતા

નવજાત શિશુ અને નવજાત માતાના માતૃત્વનો પ્રથમ સ્પર્શ ,

પ્રથમ મિલન ,

પ્રથમ પરિચય ,

એકબીજાની પ્રથમ ઓળખ ….એટલે જ પ્રેમ ….

માતા ના હૃદય માંથી વહેતી દુધની ધારા એટલે કે પ્રેમ…

એમની કોઈ વ્યાખ્યા ન હોય અને શોધવા ન જવાય એતો ઝરણાની માફક હૃદયમાં થી આપો આપ ફૂટે અને અ ઝરણું આંખોમાંથી વહેવા માંડે। …..

હા એ સાચું બીજો કયાંય પ્રેમ ન હોય તેવું નથી ..જેમકે લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહેતી ભગીની એના બંધવના કાંડે રક્ષા બાંધે એ ક્ષણ એટલે ભાઈ બહેનનો પ્રેમ…..

બાળકનો હાથ પકડી માતા એને પાપા પગલી ભરાવે ,અને એના ડગમગતા પગને બાથ ભરે તે ક્ષણ એટલે પ્રેમ અને પ્રેમ। …

પ્રથમ દિવસે પુત્રને શાળામાં મુકવા જતા અથવા દાખલ કરવા જતા પિતા નો ગર્વ અને ઉત્સાહ એટલ પ્રેમ……

આ બધી પ્રેમની ક્ષણોમાં થોડો થોડો સ્વાર્થ છુપાયેલો હોય છે, એમાં કયાંક ને ક્યાંય અપેક્ષા રહે છે જેમકે પિતાના મનમાં એમ હોય કે પુત્ર મોટો થઈને કમાણી કરે અને બોજો ઉતારે ……

માતા ના મનમાં પાપા પગલી ભરાવતા એક ક્ષણ વિચાર આવે કે દીકરો મોટો થઈને સરસ વહુવારું લાવે અને વૃધ્ત્વમાં મારી લાઠી બને …

પણ મને ખ્યાય આવ્યો કે એવું કહેવાય છે કે ભગવાન માટે નો પ્રેમ એજ સાચો પ્રેમ છે… ..પણ ના એની પાછળ પણ વરદાનની અપેક્ષા તો રહે જ છે.

શુદ્ધ અલૌકિક  નિસ્વાર્થ પ્રેમ રહેલો છે નવજાત શિશુ અને નવજાત માતૃત્વના પ્રથમ સ્પર્શમાં ….

નેવું વર્ષના પતિને અઠયાસી વર્ષની પત્નીએ આ લેખ વાંચી સંભળાવ્યો ત્યારે દાંતના ચોકઠા વગરના પતિદેવે બોખલતા અવાજે કહ્યું… અમે આ હું જ તને તારા લથડતા હાથે કંઈક માંગણી પ્રમાણે લખવું હોય તો હું તને પેન નથી શોધી આપતો ત્યારે પત્નીએ ગોથા ખાતા ખાતા લાકડીને ટેકે પતિ પાસે જઈને કહ્યું કે મારો લેખ વાંચવા માટે હું તમને ચશ્માં નથી શોધી આપતી ?

અને જાણે ભગવાને ઉપરથી સાદ પાડી કહું કે પ્રેમ એટલે કે પ્રેમ………………..

આ ઉંમરે પણ એકબીજાને મદદ કરો છો ને? એકબીજાની લથડતી જીભે મજાક કરી આનંદ પામો છો ને?એક બીજાની હુંફ બની  રહો છો ને ? એકબીજાની પાંચ આંગળી માં તમારા પ્રિય પાત્રનો હાથ પકડી કોઈપણ અપેક્ષા વગરની કેડી પર આગળ વધો છો ને ?,બાળક અને વૃદ્ધમાં એજ નિર્દોષતા અને એજ સહજતા છે અને ત્યારે ફરી  અનુભવાય છે.  નવજાત શિશુ  નો પહેલો સ્પર્શ ….એજ પાંચ આંગળીમાં . અને નવજાત મતૃત્વના ના સહજ  પ્રેમની હુંફ….

બસ આ જ પ્રેમ એટલે કે પ્રેમ

-મેઘલતાબેન મહેતા-

2 thoughts on “પ્રેમ એટલે કે પ્રેમ………..મેઘલતાબેન મહેતા

  1. I loved the dialogue between the old couple.88 year old wife and 93 year old husband.. I could just visualize Rashmikantbhai and Meghlataben gazing at each other with love just like the time when they fell in love must have looked at each other. very touching.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.