૨૦૧૪ – નવો સંકલ્પ જીવનની સવાર – પ્રભાત…-કલ્પના રઘુ

૨૦૧૪ – નવો સંકલ્પ

જીવનની સવાર – પ્રભાત…

જીવન ગાડી ૨૦૧૩નું સ્ટેશન વટાવી ચૂકી છે. ૨૦૧૪માં પ્રવેશ નક્કી છે. તો થઇ જાઓ તૈયાર.

વધારાનાં સમાનનો ભાર દૂર કરો. હતાશા, નકારાત્મક ભાવ, લાચારી અને અશુભ ભાવોને દૂર કરો. ૨૦૧૪નું સ્ટેશન નજીક છે. જોજો, જે તમારું નથી તેને ત્યાંજ છોડી દો. જાગૃતિ, સભાનતા અને સ્વમાન સાથે ભીતરની ભાતને પ્રગટાવો.

૨૦૧૪ની સવાર… સ્ટેશન આવ્યું. જુઓ, નવી દિશાઓ દઇ રહી છે તમને સાદ… નથી અશુભ તત્વની કોઇ વિસાત! આંખો ખોલો… દિલ ખોલો… નવા સંક્લપના સંદર્ભમાં બોલોઃ “હવેથી મારી ક્ષણેક્ષણને પલટાવી નાંખીશ સત્કર્મમાં, વાસ્તવિકતામાં. ખોખલા સંબંધો, સંજોગો અને ક્ષણોને આપીશ હ્રદયવટો.”

અને પ્રાર્થના કરીશ,

“દિવો રે પ્રગટાવો આજ, કેડીને અજવાળો…

દિવો રે પ્રગટાવો”

વાત સાચી છે.. ઉજાસનાં ઉદઘાટનની છે, જાતને પ્રગટાવવાની છે, આંતરિક સમૃધ્ધિને છલકાવવાની છે.

શરુ થઇ છે સફળતાની બારાત… તમને છે ઇશ્વરનાં આશિર્વાદ.

સૌને ૨૦૧૪નું સાલમુબારક.

નમઃ શિવાય.

કલ્પના રઘુ

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in કલ્પનારઘુ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to ૨૦૧૪ – નવો સંકલ્પ જીવનની સવાર – પ્રભાત…-કલ્પના રઘુ

 1. pragnaju says:

  HAPPY NEW YEAR

  May The New Year  Shower You With Excellent Health,  Lots of Love, Perfect Peace & Permanent Prosperity

  Like

 2. HEMANT UPADHYAY says:

  VERY GOOD THOUGHT CONGRATULATIONS

  Like

 3. Pingback: ૨૦૧૪ – નવો સંકલ્પ જીવનની સવાર – પ્રભાત…-કલ્પના રઘુ | વિજયનું ચિંતન જગત-

 4. pushpa1959 says:

  u r absulately 100 % right b happy  ANT ANE AARAMBH EK SATHEJ CHE. SHUDDH ANTRANU VAHEN NIRANTAR SHANTI PRAGTIMAN HOY CHE TE HAMESHA AANADATHI  PARYAN KARE CHE

  Like

 5. Vinoda Patel says:

  sundar vichar chhe! sahu ne nutan varsh na vadhaamna!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s