એન આર જી ને રહેવું બંધન માં

મિત્રો
આપણા  કવિ  હેમંત  ઉપાધ્યાય પોતાના વતનથી પાછા આવી ગયા છે અને સાથે  એક બંધન વિષે સુંદર કવિતા લખી મોકલી  છે.  બંધન વિષે લખે છે ત્યારે મનમાં એક પ્રશ્ન જાગે છે કે આ ? બંધન કોને હોય છે, આત્માને કે દેહને? સંબંધ ફરજ,કાર્ય,ધર્મ,પ્રથા,રીતરિવાજ,કર્તવ્ય જો બંધન કરતા હોય તો આપણે  અભિપ્રાય થી બાંધેલા છે.માન્યતા જ વ્યક્તિને બાંધી રાખે છે.
અને અભિપ્રાય થી બાંધેલ મુક્ત કયાંથી હોય શકે ! આવા બંધનને જીવનને  નિયતિ ની વાસ્તવિકતા સમજી સ્વીકારવાની જરૂર નથી પરંતુ માન્યતાના બંધનને તોડી મુક્ત થવાની  જરૂર છે.
એન   આર   જી  ને  રહેવું   બંધન  માં
રક્ષા   નું  બંધન  છે  હાથે   ને  હૈયે  વતનનું   બંધન
એક છે  હેત નું   બંધન   ને બીજું  વહાલ   નું   બંધન
અહીં  છે  બોલ  ના  બંધન   ને અહીં  મહેલ ના  બંધન
અહીં સમય ના ચક્ર નું  બંધન  ને જુઓ વાહન  નું  બંધન
અહીં વંશ તણા છે    બંધન  ને અંશ તણા   બંધન
અહીં આનંદ તણા   બંધન   ને ઉત્સવો તણા    બંધન
અહીં ડ્રેસ તણા છે  બંધન  ને  address   તણા   બંધન
અહીં  નામ તણા  છે  બંધન  ને કામ તણા   છે   બંધન
અહીં  મુહુર્ત તણા   છે   બંધન   ને  વીક   એન્ડ ના  બંધન
અહીં જન  જન ના છે   બંધન  ને  સ્વજનો  ના  બંધન
અહીં  તન ના છે   બંધન  ને વળી મન ના છે  બંધન
 બંધન  માં ભલે રહીએ અમે પણ  પરદેશ  ને છે  વંદન
                                                  પરદેશ  ને છે  વંદન
ઓમ માં ઓમ
 હેમંત  ઉપાધ્યાય

1 thought on “એન આર જી ને રહેવું બંધન માં

  1. સ્વદેશ અને પરદેશની ખેંચતાણ બહુ સરસ રીતી રજૂ કરી છે. મેં મારી એક કવિતામાં કહ્યું છે,
    “કહ્યું, છોડો હવે વતનની આ ખોખલી વાતું,
    જ્યાં સુખ છે, સગવડ છે, વતન તો એ જ છે સાચું.”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.