મંગલમય નવા વરસ ની શુભકામના.

Happy Diwali
સાલમુબારક 
મિત્રો દિવાળી અને નવા વર્ષ હસતા હસાવતા આનંદ કરતા અભિનંદન 

આપણો  સાથ આમ જ રહે અને તમે કાયમ હસતા રહો તેવી  હાથ જોડી પ્રભુ ને પ્રાર્થના…

સુખનું તોરણ ઝૂલતું રહે,

 ભાગ્યનું પાનું ખુલતું રહે,
 
ધનનું ભંડાર ભરેલું રહે,
 
દુખ તમારા દ્વાર ને ભૂલતું રહે,
 
સ્વાસ્થ્ય તમારું ખુબજ સારું રહે, 
એજ અમારી આપના માટે દિલ થી શુભેચ્છા.
નવું આવનારું વરસ આપના માટે લાભદાયી રહે એવી શુભેચ્છા………આપને મંગલમય નવા વરસ ની શુભકામના.

1 thought on “મંગલમય નવા વરસ ની શુભકામના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.