ડગલો-આમંત્રણ

Inline image 2

મિત્રો 

ડગલો પરિવાર આપ સર્વને ભાવ ભર્યું  આમંત્રણ આપે છે. 

ડગલો

સહર્ષ રજુ કરે છે.

-કવિવંદના –

ગુજરાતી કાવ્ય અને સંગીત સંધ્યા

૧લિ એપ્રિલ ૨૦૧૨ રવિવાર  ની સાંજે ૬.૩૦ વાગે
સ્થળ- India Community Center-525,.Los Coches Street Milpitas, CA 95035

ગુજરાતી સાહિત્યક્ષેત્રના અગ્રણી કવિ અને સાહિત્યકાર
ઉમાશંકર જોશી જન્મ શતાબ્દિ પર્વ ઉજવણી નિમિતે આપ કવિને સ્મૃતિવંદના એમની કવિતાનું પઠન કરી કરશો એવી વાંછના.

તમે જે કવિતાનું પઠન કરવા ચાહો છો, તેની વિગત DAGLO પરિવાર ને તારીખ  ૩/20/ ૨૦૧૨ સુધીમાં ઈમૈલ દ્વારા મોકલી આપવા નમ્ર વિનંતી.

(Rajubhai)-408)-761-6079raja.solanki@gmail.com

(Pragnaben)-(408)-410-2372Pragnad@gmail.com

Daglo-http://www.gujaratidaglo.wordpress.
જો જરૂરી હોય તમારા માટે કવિતા શોધવા માટે અમે મદદ કરી શકીએ છીએ.

: Resources :
 www.tahuko.com

આ પ્રોગ્રામ ફ્રી રાખવામાં આવેલ છે.છતા આપ આવવાના છોએ RSVP દ્વારા અચૂક જણાવશો,જેથી આયોજકો વ્યવસ્થા કરી શકે.

આ સાંજ ની રૂપરેખા આ પ્રમાણે રહેશે.

ડગલાના સભ્યો પહેલા તે વહેલાના ના નિયમ મુજબ ૧૫ યોગ્ય કવિતા પસંદ કરશે અને કાવ્ય પઠન કરનારને જણાવશે.દરેક વ્યક્તિને ૩ મિનીટ ફાળવવામાં આવશે.

આપ સર્વે હાજર રહી અને કાવ્યોત્સવ માં ભાગ લઇ ,ગુજરાતી ભાષા ને ધબકતી રાખવાના આપણા પ્રયત્નમાં સક્રિય ભાગીદારી  દાખવશો .આપ સર્વે ના ટેકાથી આપણે સહું સાથે ગુજરાતી સાહિત્ય અને ભાષા વિદેશમાંમાં પણ જીવંત રાખશું.
આપ સર્વે અપના મિત્રો પરિવાર સાથે આવો આપની હાજરી અમને આવા નવા પ્રોગ્રામ લઈ આવવા માટે પ્રેરણા દેશે.

— ડગલો પરિવાર—

http://gujaratidaglo.wordpress.com/

DAGLO (Desi Americans Of Guj. Language Origin)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.