ઉત્સવ

 પ્રજ્ઞાજુ તરફથી એક સુંદર ઈમૈલ મળી જે અત્યારના પ્રસંગ ને અનુરૂપ છે .

માનવી ઉત્સવ ઉજવે છે કારણ રોજીંદા જીવથી કૈક નોખું કરવા માટે

નાતાલ એટલે ઉત્સવના દિવસો તો ચાલો ઉત્સવનો નવો દ્રષ્ટિકોણ જોઈએ .


(ઓશો)રજનીશજી ઉત્સવ કોને કહે છે.

હું જે સમજી છું તેનો ભાવાનુવાદ કરી લખું છું .

મારી કોઈ ભૂલ હોય તો માફ કરશો .


ઉત્સવ

આપ માત્ર દ્રષ્ટા છો

મન પણ  છે શરીર  પણ છે,

પરન્તું તું શરીર નથી તેમજ મન , (ચિત્ત,)પણ નહિ .

તું જયારે  દ્રષ્ટા થાય છે ત્યારે વધુ સંકેંદ્રણ બને  છે .

અને દ્રષ્ટા થવાથી તું વધુ ને વધુ નજીક આવે છે

સાર્વત્રિક કેન્દ્ર તરફ

માત્ર દ્રષ્ટા થવાથી

તું પામે છે શાશ્વતી

અને તેનો અસાધારણ  અમરત્વ આનંદ

 ત્યારે પોતાની અંદરના બુદ્ધને (શુદ્ધ આત્મા ) અનુભવે છે .

અને આખું જીવન જાણે એક ઉત્સવ બની જાય છે

એક ઝળહળતા દિવ્ય પ્રકાશનો ઉત્સવ

અને પ્રત્યક  ક્ષણ જાણે (સંસ્કાર) જાગૃતિ

પ્રત્યક ક્ષણ નૃત્યોત્સવ

અને પ્રત્યક  ક્ષણ હજારો  ફૂલો

ખીલવાં માંડે છે ચૈતન્યમાં

દ્રષ્ટા જેમ જેમ ઊંડો  ઉતરે  છે  .

તેમ તેમ અદૃશ્ય અમૂલ્ય તત્વને પામે છે .

(ઓશો)રજનીશજી

દ્રષ્ટિ સ્વભાવસન્મુખ થાય એટલે પોતાને પોતાના દર અસલ શુધ્ધ સ્વરૂપની પ્રતીતિ થાય

સનાતન જાગૃતિ -નિજ સ્વરૂપનું ભાન અને એજ પર્વ- એજ ઉત્સવ-

1 thought on “ઉત્સવ

  1. દ્રષ્ટા એટલે તમે કેન્દ્ર છો વિચારો શાંતિ શીતળતા પ્રેમ કરુણા ક્રોધ બધાજ પરિઘ પર છે .તમે છો બધાથી દુર નિર્વિકલ્પ વીતરાગ જ્ઞાન માત્ર છો . એ બુદ્ધત્વ ને પામ્યા પછી તે શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય નહિ . માત્ર ઉત્સવ ની અનુભૂતિ છે . સનાતન જાગૃતિ -નિજ સ્વરૂપનું ભાન અને એજ પર્વ- એજ ઉત્સવ-

    sahajananda

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.