જન્મદિન શુભેચ્છા

મિત્રો આજે  મેઘલાતામાસીને  જન્મદિવસની  આપણાં બધાવતી  શુભેચ્છા આપી દઈએ … માફ કરજો લખનારનું નામ નથી ખબર ..

લાગણી નો એ ભીનો અહેસાસ કરાવી દઉં,

ચાલો વર્તમાન મા એ ભૂતકાળ ફરાવી દઉં,

નથી આ સમણું એ હકીકત જણાવી દઉ,

બસ થાઓ ઉભા

તમને આ વર્ષગાંઠ ની શુભેચ્છા પાઠવી દઉ.

સાથે સાથે કરુ હું પ્રભુ ને પ્રાર્થના કે………

કે દઇ દે તુ એને એટલી ખુશી……..

પછી ભલે માંગે ઉધાર જિંદગી………

જો હજી ખૂટે તો દઈશ મારી બંદગી-જિંદગી

પણ કદી ના ન કહેતો તારી દુકાન બંધ કરી

સાચવજે તેને મારી જ તારી પોતાની ગણી

વરસવા દેજે એના મુખે હાસ્ય ની એ અવિરત છડી..

જે છે હાલ ની ઘડી..

આ અનુપમ ઘડી…

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to જન્મદિન શુભેચ્છા

  1. pragnaju says:

    વર્ષગાંઠ ની શુભેચ્છા / પ્રભુ ને પ્રાર્થના

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s