મકરસંક્રાંતિની ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ

॥ॐ॥
सुख,शान्ति एवं समृध्दि की मंगलकामनाओं के साथ
आप एवं आप के परिजनोँ को लोहडी एवॅ मकरसॅक्राति की हार्दिक शुभकामनाएं
॥ॐ॥
તન માં  મસ્તી મનમાં  ઉમંગ
ચાલો આકાશમાં ભરીદીયે રંગ 

ભૂલી જઈએ જૂની વાતો
અને ઉજવીએ સૌ સાથે સંગ
અને ઉડાવીએ સાથે ખુશીનો પતંગ

મકરસંક્રાંતિની ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ……
શબ્દો તમે આપજો ગીત હુંબનાવીશ,
ખુશી
તમે આપજો હસીને હું બતાવીશ,
રસ્તો
તમે આપજો મંજિલ હું બતાવીશ,
કિન્યા
તમે બાંધજો પતંગ હું ચગાવીશ.
સહેજ ભીની સહેજ કોરી હોય છે,
લાગણી
તો ચંચળ છોરી હોય છે,
હોય
છે રંગીન પતંગો બધાની પાસે,
પણ
બહુ ઓછા પાસે સ્નેહની દોરી હોય છે.
આતો દુનિયાની રસમ એને નડે છે,
બાકી
દોરી થી અલગ થવાનું પતંગને ક્યાં ગમે છે,
પણ
શાયદ નસીબમાં છે એનું કપાવાનું,
એટલે
ઘણા હાથમાં ચગે છે.
પીંછા વિના મોર ના શોભે,
મોતી
વિના હાર ના શોભે,
તલવાર
વિના વીર ના શોભે,
માટે
તો હું કહું છું કે
દોસ્તો
વિના ઉત્તરાયણમાં ઘરની
અગાસી નાશોભે.


About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ https://shabdonusarjan.wordpress.com/ http://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા, pragnaji and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to મકરસંક્રાંતિની ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ

  1. pragnaju says:

    આ સ્નોફોલ અને ઠંડી હવે બહુ અઘરી પડતી લાગે છે,
    એવુ તે હતુ શુ એ તડકામાં, કે યાદ કરુ છુ ઉત્તરાયણ

    ઉત્તરાયણ મુબારક

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s