“બેઠક” ફોટો -રઘુભાઈ શાહ –

આપ બધાને આવી સુંદર રીતે રજુ કરવા માટે અને કાયમની યાદી સ્થાપવા માટે
 રઘુભાઈ શાહ નો ખુબ આભાર

Advertisements

One Response to “બેઠક” ફોટો -રઘુભાઈ શાહ –

  1. RAJESH SHAH says:

    Thanks much for nice photos and videos.
    -Rajesh Shah

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s